XVIII. kerületi Diáksport 

hivatalos oldala

 

a.) Kerületi versenyek

A kísérési díjak elszámolásának alapelvei:

A versenyek kezdetétől és végétől számítva fél-fél óra adható az időtartamhoz, függetlenül az iskola földrajzi elhelyezkedésétől.

Labdajátékokban egy mérkőzésre 2 óra számolható el, 2 mérkőzésre 3 óra, 3 mérkőzésre 5 óra!

Csapatonként 1 kísérő díjazható.

Csak a Diáksport kerületi versenynaptárában szereplő versenyekre számolható el kísérői díj, valamint a március 15-i futóversenyre.

A kerületinél magasabb szintű versenyekre nem számolható el kísérési díj. Ebben az esetben a költségeket az iskola igazgatójának kérésére a Tankerületi Központ vagy más fenntartója fizeti.

Kísérés csak akkor számolható el, ha az adott héten a pedagógus munkakörben dolgozó a 32 óráját teljesítette.

Minden – nem labdajátékok – versenyjegyzőkönyvön szerepelni fog, hogy hány óra számolható el kísérésre.

Egy 60 perces óra díja bruttó 1000 Ft. (Munkaszüneti napon bruttó 2000 Ft)

A mérkőzések helyszínét adó iskolákban 1 fő ügyeletes a tényleges napi mérkőzésidőnek megfelelő kísérési díjat adhat le.

 

Kísérés csak az adott tanév versenyeire számolható el!

 

A Városgazda18-nál kötött határozatlan idejű szerződés szerint történik a tanév végi kifizetés.

 

A Külső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskolák (Ady, Bókay, Brassó, Darus, Gulner, Kandó, Kapocs, Kassa, Kondor Béla, Csontváry, Eötvös, Táncsics, Vörösmarty, Piros, Kastélydombi, Gloriett, Karinthy) kísérő tanárai az 1. sz. melléklet szerinti kísérési listát 2018. szeptember 17-től május 31-ig terjedő időszak) küldjék be címemre (Brassó – Tasnádi András) 2019. május 31-ig. Új szerződést nem kell kötni, a túlmunkát az általam visszaküldött leigazolt lista alapján a Városgazda fizeti. /Új belépő dolgozóknak kell szerződést kötni. Lovász Tamásné Bocsi Katival kell egyeztetni a Városgazdánál./

 

A nem a Külső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskolákra (Pogány, Pestszentlőrinci, Szenczi, Szent Lőrinc, Sztehlo Gimn., Wesley, SOFI) a 2018-2019-es (idei) tanévtől ugyanaz vonatkozik, amit az előző bekezdésben a Tankerületi Központos iskolákkal kapcsolatban írtam.

 

 

b.) A kerületinél magasabb szintű versenyek

Az országos versenyekre továbbjutó csapataink és egyéni versenyzőink utazási, szállási és egyéb költségeit fenntartójukkal, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal, illetve fenntartójukkal kell egyeztetni.


Copyright © 2013. XVIII. kerületi Diáksport.